OF HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

CUMHURİYET MAH NO:2 OF/TRABZON TEL:0462-771-51-62

AB PROJELERİMİZ

NİHAİ TEKNİK RAPOR

 1. TANIM

 1.1. Hibe Sözleşmesi Faydalanıcısının Adı:

 OF HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

 1.2. İrtibat kişisinin adı ve unvanı:

  AHMET DUNAY 

OF HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRÜ

1.3. Proje ortaklarının adı:

Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi,

 Of Mesleki Eğitim Merkezi,

 Of Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı

 

1.4. Proje başlığı:

Of Sürekli Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Projesi

1.5. Sözleşme numarası:

TR08H2.01-02/127

1.6. Raporlama sürecinin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi:

14.12.2010 – 14.12.2011

1.7. Hedef ülke(ler) veya bölge(ler):

Türkiye;TR 90(Doğu Karadeniz), Trabzon/ Of Havzası

 

1.8. Nihai faydalanıcılar ve/veya hedef gruplar:

      Hedef Gruplar

 

1. İlköğretimde, ortaöğretimde ve mesleki eğitimde bulunan çocukların okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik 250 öğrenci ve ailesi

 2.  Okulu bırakmış ya da bırakma riski taşıyan 150 öğrenci ve ailesi

 3. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki anne ve babaların bilincinin artırılmasına yönelik 100 aile,

 4.  MS ofis programları öğretilen 50 kişi,

 5.  Çocuk gelişimi Bölümü mezunu 50 kişiye staj eğitimi

 6.  Ergenlik psikolojisi ve sağlıkta İlkyardım uygulamaları konusunda verilecek 100 kişi,

 Nihai Faydalanıcılar

 1. Rehberlik, Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine katılanların aileleri ve yakınları yaklaşık 2.500 kişi

2. Farkındalık faaliyetlerinden etkilenenlerin çevresinde bulunan 4.500 kişi

3. Yörede eğitim gören 6.500 kız öğrenci

 1.9. Proje faaliyetlerinin uygulandığı ülke(ler)

Farklı değil.

 2. PROJE FAALİYETLERİNİN UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Faaliyetler ve sonuçları nelerdir?

Faaliyet 1- Proje Ekibinin kurulması ve çalışma planlarının gözden geçirilmesi 

Bu faaliyetin 14.12.2010-14.01.2011 tarihleri arasında Of Halk Eğitimi Merkezi’nde yapılması     planlanmıştır.

A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:

        Proje Ekibi 28.12.2010 tarihinde 5 idari personel sözleşme imzalayarak göreve başlamıştır

B. Planlanan Faaliyette değişiklik yapma gerekçeleri:

        Bu faaliyette personel değişiklik bildirimi yapılmıştır.

 Proje Bilgi İşlem sorumlusu İbrahim Saygın’ın yerine İsmail Yazıcı’nın getirilmesi

 

Gerekçeler:

 -   Personellerin çalıştığı kurumdaki yoğun mesaisi nedeniyle projede tam mesaisini harcayamayacağından,

 -   Personellerin tam zamanlı çalışma durumunun olmamasından dolayı.

 -   Proje Bilgi İşlem sorumlusu İbrahim Saygın’ın memur olarak atanması sonucunda tam zamanlı çalışma durumunun ortadan kalkması sebebiyle karşılıklı olarak iş akdi fesh edildi.

 C. Faaliyetin sonuçları:

 Proje Ekibi 28.12.2010 tarihinde sözleşme imzalayarak göreve başlamıştır.

 Proje Ekibinde 1 Koordinatör, 1 Koordinatör Yardımcısı, 1 Muhasebeci, 1 Sekreter ve 1 Bilgi İşlem Sorumlusu yer almaktadır.

 Proje ofisi işler hale getirilmiştir.

 Faaliyet 2- Of Sürekli Eğitim Merkezinin Kurulması

Bu Faaliyetin 14.12.2010-31.01.2011 tarihleri arasında Of Halk Eğitimi Merkezi’nde yapılması planlanmıştır.

A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:

 Of Sürekli Eğitim Merkezi’nin açılışı 19.02.2011 tarihinde yapılmıştır.

 

 B. Planlanan Faaliyette değişiklik yapma gerekçeleri:

 Ofis kirası için ayrılan 3000 Euro Ekipman ve Malzemeler Kalemine ve araç kiralama kalemine aktarıldı.

 Ofis yeri yeni yapılan Of Halk Eğitimi binasındaki boş sınıflardan ikisi kullanılarak giderildi. Bütçede 3000 Euro boşalmış oldu. Bu para daha çok eğitim verilmesi için düşük sayıda bilgisayar olan sınıfımıza bilgisayar desteği için Ekipman ve Malzeme kalemi altındaki bilgisayar kısmına 1500 Euro’su, Danışmanlık hizmetlerinin hedef kitleye ulaşmada daha aktif rol alınması için araç kira bedeline de kalan 1500 Euro’su aktarılmıştır.

 C. Faaliyetin sonuçları:

 Of Sürekli Eğitim Merkezi’nin açılışı 19.02.2011 tarihinde yapılmıştır. Proje ofisi Of Halk Eğitim Merkezi’nin 3. Katında açılmış ve hizmet vermeye başlamıştır.

 

Faaliyet 3- Görünürlük ve Tanıtım Malzemelerinin Hazırlanması

A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:

 

Proje tanıtım malzemelerinin hazırlanmasına başlanmış, ihale süreci tamamlanmıştır. Tanıtım malzemeleri olarak;

 

 1. 1.     Proje Tanıtım Afişi tasarlanıp 500 adet basılmıştır.
 2. 2.     Açıköğretim Lisesi Kitapcığı tasarlanıp 1500 adet basılmıştır.
 3. 3.     Proje Ofis Tabelaları tasarlanıp 2 adet basılmıştır.
 4. 4.     AB ve Türkiye Bayrakları 4 adet basılmıştır.
 5. 5.     Proje Tanıtım Banner Afişi tasarlanıp 2 adet basılmıştır.
 6. 6.     Kiralık Araba için 2 adet Araç Dış Baskısı yapılmıştır.
 7. 7.     Proje internet sitesi hazırlanıp yayına verilmiştir.
 8. 8.     Anne Babalar için rehber, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren broşür 1500 adet basılmıştır.
 9. 9.     Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Tanıtım Broşürü 2500 adet basılmıştır.

10. Eğitimde Rehberlik  hizmetleri 250 kitapçık   basılmıştır.

11. Proje  CepliTanıtım  Dosyası 1000  Adet Basıldı ve Dağıtıldı

12. Proje Tanıtım Karton Notluk 10000 Adet Basıldı ve Dağıtıldı

13. Katılımcı Sertifikaları Dijital Baskılı  (A4) 330 Adet, Basıldı ve Dağıtıldı

14. Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Açılış Davetiyesi 100 Ve  Kapanış Davetiyesi Dijital baskılı 100 Adet Basıldı ve Dağıtıldı.

15. Dijital Baskılı Afiş (A4) 118 adet

16. Kapanış Toplantısı İçin Dijital Baskılı Branda (250x80cm)   1 adet

17. Kapanış Toplantısı İçin Dijital Baskılı Branda (215x100cm) 1 adet

18. 5mm fotoblok üzeri fotoğraf baskı uygulaması (60x70cm) 10 adet

19. Proje Sonuç Raporu 150Adet

20. Proje Performans Tablosu 1 Adet (50x70)

 

B. Planlanan Faaliyette değişiklik yapma gerekçeleri:

 Değişiklik yapılmamıştır.

 C. Faaliyetin sonuçları:

 Proje tanıtım malzemelerinin hazırlanmasına başlanmış, ihale süreci tamamlanmıştır. Tanıtım malzemeleri olarak:

 1. 1.     Proje Tanıtım Afişi tasarlanıp 500 adet basılmıştır.
 2. 2.     Açıköğretim Lisesi Kitapcığı tasarlanıp 1500 adet basılmıştır.
 3. 3.     Proje Ofis Tabelaları tasarlanıp 2 adet basılmıştır.
 4. 4.     AB ve Türkiye Bayrakları 4 adet basılmıştır.
 5. 5.     Proje Tanıtım Banner Afişi tasarlanıp 2 adet basılmıştır.
 6. 6.     Kiralık Araba için 2 adet Araç Dış Baskısı yapılmıştır.
 7. 7.     Proje internet sitesi hazırlanıp yayına verilmiştir.
 8. 8.     Anne Babalar için rehber, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren broşür 1500 adet basılmıştır.
 9. 9.     Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Tanıtım Broşürü 2500 adet basılmıştır.

10. Eğitimde Rehberlik  hizmetleri 250 kitapçık   basılmıştır.

11. Proje  CepliTanıtım  Dosyası 1000  Adet Basıldı ve Dağıtıldı

12. Proje Tanıtım Karton Notluk 10000 Adet Basıldı ve Dağıtıldı

13. Katılımcı Sertifikaları Dijital Baskılı  (A4) 330 Adet, Basıldı ve Dağıtıldı

14. Sürekli Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Açılış Davetiyesi 100 Ve  Kapanış Davetiyesi Dijital baskılı 100 Adet Basıldı ve Dağıtıldı.

15. Dijital Baskılı Afiş (A4) 118 adet

16. Kapanış Toplantısı İçin Dijital Baskılı Branda (250x80cm)   1 adet

17. Kapanış Toplantısı İçin Dijital Baskılı Branda (215x100cm) 1 adet

18. 5mm fotoblok üzeri fotoğraf baskı uygulaması (60x70cm) 10 adet

19. Proje Sonuç Raporu 150Adet

20. Proje Performans Tablosu 1 Adet (50x70)

 

Faaliyet 4- Eğitim Programlarının Uygulanması

 

Bu faaliyetin 14.02.2011-14.10.2011 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

 Bilgisayar Kursu: Of Sürekli Eğitim Merkezi Bilgisayar Sınıfında planlanan 50 kişi

Ergenlik Psikolojisi ve Sağlıkta İlkyardım Uygulamaları: Of Sürekli Eğitim Merkezinde planlanan 100 kişi

 A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:

 Bilgisayar Kursu:

 

 Bilgisayar eğitmeni 14.03.2011 tarihinde sözleşme imzalayarak göreve başlamıştır.

Dört grup olarak oluşturduğumuz bilgisayar kursu 14.03.2011 tarihinde başlayıp 03.06.2011 tarihinde sona ermiştir.       

 1. Grup Bilgisayar Kursu 6 haftalık eğitimini tamamlanmasının ardından sona erdi. 19 kişinin kayıt yaptırdığı kurstan 14 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

 2. Grup Bilgisayar Kursu 6 haftalık eğitimini tamamlamasının ardından sona erdi. Toplam 18 kişinin kayıt yaptırdığı 2. Grup bilgisayar kursundan 16 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

 3. Grup Bilgisayar Kursu 6 haftalık eğitimini tamamlamasının ardından sona erdi. Toplam 20 kişinin kayıt yaptırdığı 3. Grup bilgisayar kursundan 14 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

 4. Grup Bilgisayar Kursu 6 haftalık eğitimini tamamlamasının ardından sona erdi. Toplam 16 kişinin kayıt yaptırdığı 4. Grup bilgisayar kursundan 12 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

  Ergenlik Psikolojisi ve Sağlıkta İlkyardım Uygulamaları:

 

 1. ve 2. Grup Ergenlik Psikolojisi Ve Sağlıkta İlkyardım Uygulamaları Kursu 02.05.2011 Pazartesi günü eğitime başlamış olup 13.05.2011 Tarihinde sona ermiştir. Toplam 89 kişinin kayıt yaptırdığı kurstan 75 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır.

 3. ve 4. Grup Ergenlik Psikolojisi Ve Sağlıkta İlkyardım Uygulamaları Kursu 16.05.2011 Pazartesi günü eğitime başlamış olup 31.05.2011 Tarihinde sona ermiştir. Toplam 70 kişinin kayıt yaptırdığı kurstan 60 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır.

 Toplamda 135 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.              

 B. Planlanan Faaliyette değişiklik yapma gerekçeleri:

 Faaliyet planında bilgisayar kursu için 25 kişilik 2 grup için 240 saat düşünülmüş fakat kurulan bilgisayar sınıfı kapasitesi 15 kişilik olduğundan 240 saatle beraber 50 kişilik eğitim imkânsız hale gelmiştir. Bunun için, ders saatini 2 katına (480)  saate çıkararak 15 ‘er kişilik sınıfları 4 grup halinde en az 50 kişiye ders verilebilir hale getirilmiştir.

 C. Faaliyetin sonuçları:

 Bilgisayar Kursu:

 Dört grup olarak oluşturduğumuz bilgisayar kursu 14.03.2011 tarihinde başlayıp 03.06.2011 tarihinde sona ermiştir.

 Bilgisayar Kursundan toplamda 56 kız sertifika almaya hak kazanmıştır.

 Ergenlik Psikolojisi ve Sağlıkta İlkyardım Uygulamaları:

 İlkyardım eğitmeni 02.05.2011 tarihinde sözleşme imzalayarak göreve başlamıştır.

 Ergenlik Psikolojisi ve Sağlıkta İlkyardım Uygulamaları kursu 02.05.2011 Pazartesi günü eğitime başlamıştır. 4 Grup halinde verilmiş olan kurs 31.05.2011 tarihinde bitmiştir. Toplamda 135 kişi (15 erkek, 120 kız)  sertifika almaya hak kazanmıştır.

 07.07.2011 Perşembe günü Of Aydıner Kültür Merkezinde sertifika töreni düzenlenmiştir. Bilgisayar Kursu, Ergenlik Psikolojisi ve Sağlıkta İlk yardım Uygulamaları ve Deneyim Stajlarından sertifika almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri verilmiştir.

 Faaliyet 5- Öğrenci ve ailelere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulması

 

18.02.2011 tarihinde T.C. Of Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 Uzman / Rehber Danışman tarafından, 14.02.2011-14.10.2011 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

Danışmanlık Faaliyeti: Of Havzası planlanan 400 kişi.

 

A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:

 

Danışmanlık Faaliyeti:

Uzman Rehber Danışmanlar 18.02.2011 tarihinde görevlendirme yazısı ile göreve başlamıştır.

 

- Okullaşma oranın artırılması için öğrenci ve aileye danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verildi.  449 öğrenci , 375aileye danışmanlık hizmeti ulaştırılmıştır.

 

 

- Okulu bırakmış ya da bırakma riski taşıyan öğrenci ve ailelere danışmanlık ve eğitim hizmetleri verildi. .  449 öğrenci , 375aileye danışmanlık hizmeti ulaştırılmıştır.

 

 2010-2011 İlköğretim  8. Sınıftan mezun olan 722 öğrenciden 282 öğrenci SBS sonucu bir üst eğitim kurumuna yerleşti. Geri kalan ve Rehberlik Hizmetlerinden yararlanmayan 440 öğrenci ailesi aranarak öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmeleri hususunda bilgi verilerek yönlendirme yapıldı.  Toplamda 594 öğrenci örgün eğitime kayıt yaptırdı. Bunlardan 108 öğrenci ve ailesi Projemiz tarafından ikna edilerek örgün eğitime kazandırıldı. Ayrıca yapılan takip sonucu 64 öğrenci ve ailesi ikna edilerek Açık Liseye kaydettirildi.  Yapılan tüm çalışmalar sonucunda 64 öğrenci( 28 kız, 36 erkek) kayıt yaptırmadı. Bunlardan 24 aile çeşitli sebeplerden dolayı dışarıya göç etti. Geri kalan 40 aileden 23’ ü Kaymakam, İlçe Milli Eğitim ve Müftülük ile yapılan işbirliği ile ziyaret edilerek çocuklarının eğitim hayatlarını devam ettirmeleri hususunda ikna edildiler. Ziyaret edilen 23 öğrenci ve ailesinden 2012 Şubat döneminde Açık Liseye kayıt yaptıracağına dair söz alındı.

 

 Faaliyet 6- Deneyim Stajları

 Bu faaliyetin 14.04.2011-14.10.2011 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

 Deneyim Stajları: Mikdat Sarıalioğlu ilköğretim okulu, Ş. Ahmet Türkkan ÇPL, Şht. Öğretmen Ali Bulut İlköğretim Okulu, İsmail Yıldırım İlköğretim Okulu, Kıyıcık İlköğretim Okulu, Uğurlu Hacıahmetoğlu Anaokulu, Çaykara Anadolu Lisesi, Köknar İlköğretim Okulu, Balaban H.S.M. İ.Ö.Okulu. Planlanan 50 kişi

 

A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:

Deneyim Stajları:

 

 Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan veya mezun olanlardan toplam 36 kız öğrenciye staj eğitimi verilmiştir. 04.04.2011_29.04.2011 tarihleri arasında stajlarını tamamlayan öğrencilerin tamamı sertifika almaya hak kazanmıştır.

B. Planlanan Faaliyette değişiklik yapma gerekçeleri:

 Değişiklik yok.

 C. Faaliyetin sonuçları:

 Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan veya mezun olanlardan toplam 36 kişiye staj eğitimi verilmiştir. 04.04.2011_29.04.2011 tarihleri arasında stajlarını tamamlayan 36 kız  öğrencinin tamamı sertifika almaya hak kazanmıştır.

 

07.07.2011 Perşembe günü Of Aydıner Kültür Merkezinde sertifika töreni düzenlenmiştir. Bilgisayar Kursu, Ergenlik Psikolojisi ve Sağlıkta İlkyardım Uygulamaları ve Deneyim Stajlarından sertifika almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri verilmiştir.

 

 Faaliyet Sonucunda Ulaşılamayan

Deneyim stajları mevcut uygulamada Milli Eğitime bağlı okullar tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle Çocuk Gelişimi öğrencilerinin örgün öğretimde okuyanlarının tamamı deneyim stajlarını yapmıştır. Projede açıklisede okuyan öğrencilere deneyim stajları yaptırılmıştır. Sayının 50 olmamasının nedeni 36 tane Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan öğrencinin olmasıdır.

 Faaliyet 7- Gelişim Seminerleri/Konferansları

 

Faaliyetin 14.04.2011-14.10.2011 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

 

 - 26 Mayis 2011 - Perşembe Günü Saat: 10.00'da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda                                        

  K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN  

   tarafından  "Stres ve Motivasyon Yönetimi" adlı seminerin verilmesi planlanmıştır.

 

 - 20.09.2011 Salı Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda Kişisel Gelişim Uzmanı   Oğuzhan SAYGIN tarafından “İletişim Yönetimi” adlı  seminerin verilmesi planlanmıştır.

 

-21.09.2011Çarşamba  Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda   K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI tarafından “Ergenlik Psikolojisi” adlı seminerin verilmesi planlanmıştır.

 -22.09.2011 Perşembe Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda Kişisel Gelişim Uzmanı                            Oğuzhan SAYGIN tarafından “Benlik Psikolojisi” adlı seminerin verilmesi planlanmıştır.

 -23.09.2011 Cuma Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda Kişisel Gelişim Uzmanı                            Sayra KAYA tarafından “Zaman Yönetimi” adlı seminerin verilmesi planlanmıştır.

 -06.10.2011Perşembe Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda   K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI tarafından “Etkili Liderlik” adlı seminerin verilmesi planlanmıştır.

 A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:

 - 26 Mayıs 2011 - Perşembe Günü Saat: 10.00'da Of Belediye  Binası Konferans Salonunda    

 K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Yrd. Doç .Dr. Mehmet OKUTAN     

 tarafından  "Stres ve Motivasyon Yönetimi" adlı seminer 376 kişiye verilmiştir.

 - 20.09.2011 Salı Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda Kişisel Gelişim                           Uzmanı Oğuzhan SAYGIN tarafından “İletişim Yönetimi” adlı seminer verilmiştir.

    -21.09.2011Çarşamba  Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda   K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI tarafından “Ergenlik Psikolojisi” adlı seminer verilmiştir.

 -22.09.2011 Perşembe Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda Kişisel Gelişim Uzmanı                            Oğuzhan SAYGIN tarafından “Benlik Psikolojisi” adlı seminer verilmiştir.

 -23.09.2011 Cuma Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda Kişisel Gelişim Uzmanı                            Sayra KAYA tarafından “Zaman Yönetimi” adlı seminer verilmiştir.

 

 -06.10.2011Perşembe Günü Saat: 10.00’da Of  Belediye Binası Konferans Salonunda   K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI tarafından “Etkili Liderlik” adlı seminer verilmiştir.

B. Planlanan Faaliyette değişiklik yapma gerekçeleri:

Değişiklik yok.

 C. Faaliyetin sonuçları:

Toplam 117 katılımcıya (8 erkek, 109 kız) sertifika verilmiştir.

 

 2.2 Mantıksal Çerçeve Analizindeki göstergeleri de dikkate aldığınızda proje sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Bu bölüm, hangi öngörülen özel amaçlara ve genel hedeflere ulaşıldığını ve projenin herhangi bir beklenmeyen olumlu veya olumsuz sonucu olup olmadığı konularındaki gözlemleri ve mümkünse sayısal verileri içermelidir.

 Bölgede hala eğitimin pek çok kademesinde, özellikle ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranları     açısından kız çocuklarının kayıt oranlarıyla ilgili olarak gelişime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje,Of  havzasındaki ilçelerde ilköğetim, orta öğretim ve mesleki eğitimde, özellikle kızların okullaşma oranlarının   arttırılmasına ve kız çocuklarının eğitiminin önemine yönelik bilincin geliştirilmesi sağlanmıştır.

 Projenin özel hedeflerine ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

Başta kız çocukları olmak üzere, ilköğretimde, ortaöğretimde ve mesleki eğitimde bulunan çocukların okullaşma oranlarının arttırılmasına yönelik 250 öğrenci ve aileye danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulması planlanmıştır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu sayıyı artırarak daha fazla kişiye ulaşmamız sağlanmıştır. 344 aile ve 449 öğrenciye ulaşılarak eğitimin önemi vurgulanmıştır. 2010-2011 İlköğretim  6.7. ve 8. Sınıfta okuyan öğrencilerden okulu bırakma riski taşıyan veya bir üst eğitim kurumuna devam etmeyecek durumda olan öğrencilerin isim listesi okul müdürlüklerinden istendi. Alınan verilere göre planlama yapılarak Rehber öğretmenlerimiz okulları ziyaret ederek öğrenci ve velilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Okul Müdürlüklerinden alınan verilere göre 59 öğrenciden 40’ı 8. Sınıfta okuyup Lise eğitimine devam edemiyecek durumda idi. Projemiz tarafından verilen danışmanlık sonucunda 40 öğrenciden 35’i bir üst eğitim kurumuna kayıt yaptırdı. 5 öğrenci ise bir üst eğitime kayıt yaptırmadı. 6. Ve 7. Sınıfta okuyan öğrenciler ise verilen danışmanlık sonucu eğitim hayatlarına devam etmektedirler.  2010-2011 İlköğretim  8. Sınıftan mezun olan 722 öğrenciden 282 öğrenci SBS sonucu bir üst eğitim kurumuna yerleşti. Geri kalan 440 öğrenci aileleri aranarak öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmeleri hususunda bilgi verilerek yönlendirme yapıldı.  Toplamda 594 öğrenci örgün eğitime kayıt yaptırdı. Bunlardan 108 öğrenci ve ailesi Projemiz tarafından ikna edilerek örgün eğitime kayıt yaptırdı. Ayrıca yapılan takip sonucu 64 öğrenci ve ailesi ikna edilerek Açık Liseye kaydettirildi.  Yapılan tüm çalışmalar sonucunda 64 öğrenci( 28 kız, 36 erkek) kayıt yaptırmadı. Bunlardan 24 aile çeşitli sebeplerden dolayı dışarıya göç etti. Geri kalan 40 aileden 23’ ü Kaymakam, Milli Eğitim ve Müftülük ile yapılan işbirliği ile ziyaret edilerek çocuklarının eğitim hayatlarını devam ettirmeleri hususunda ikna edildiler. 2012 Şubat döneminde Açık Liseye kayıt yaptırmaları kararlaştırıldı. Geçen yıl ile kıyasladığımız zaman ; 2009-2010 İlköğretim 8. Sınıftan  mezun olan 712 öğrenciden 160 kişi herhangi bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmamıştır. Bunların 99’u kız 61’i erkek öğrencidir. Böyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman Projemizin başarısı ortaya çıkmaktadır.

 Yapılan İstatistiğin Sonucu:

Eğitim Öğretim Dönemi:   2010-2011

Mezun:                                 722

Kayıtlı Durumu:                   658

Kaydı Olmayan Kız:             28   %3.87

Kaydı Olmayan Erkek:        36   %4.97

 Yapılan İstatistiğin Sonucu:

Eğitim Öğretim Dönemi:   2009-2010

Mezun:                                 712

Kayıtlı Durumu:                   552

Kaydı Olmayan Kız:             99  %13.90

Kaydı Olmayan Erkek:        61  %8.57

 

Bu istatistiki veriler sonucunda Projemizin başarısı açıkça görülmektedir.

 

 • Başta kız çocukları olmak üzere bölgedeki okul terk etme oranlarının düşürülmesi amacıyla, okulu bırakmış ya da bırakma riski taşıyan 150 öğrenci ve ailesine danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilerek, Açık Öğretim Lisesi’ne yönlendirilmeleri sağlanacaktır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu sayıyı artırarak 118’i yeni kayıt olmak üzere toplam 265 öğrencinin Açık Liseye kayıt yaptırması sağlanmıştır.

 

 • Başta kız çocuklarının eğitimi olmak üzere, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki anne ve babaların bilincinin arttırılmasına yönelik olarak 100 aileye rehberlik, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Planlanan bu sayı yaptığımız çalışmalar sonucunda artırılarak 344 aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.Ayrıca 2010-2011 İlköğretim  8. Sınıftan mezun olan 722 öğrenciden 282 öğrenci SBS sonucu bir üst eğitim kurumuna yerleşmiş olup geri kalan 440 öğrenci aileleri aranarak öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmeleri hususunda bilgi verilerek yönlendirme yapılmıştır.

 

 

 • Başta kız çocukları ve kadınlar olmak üzere, bölgedeki işgücünün, mesleki becerilerin ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik olarak, 50 kişiye Bilgisayar kullanımı ve MS ofis programları öğretilmesi amaclanmıştı yapılan çalışmalar sonucunda bu sayı 56 kişiye çıkartılarak eğitim almaları sağlanmıştır.

 

 • Mesleki eğitim ve Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu 50 kişiye staj eğitimi düzenlenerek deneyim kazandırılacaktı ancak deneyim stajları mevcut uygulamada Milli Eğitime bağlı okullar tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle Çocuk Gelişimi öğrencilerinin örgün öğretimde okuyanlarının tamamı deneyim stajlarını yapmıştır. Projede Açık Lisede okuyan öğrencilere deneyim stajları yaptırılmıştır. Sayının 50 olmamasının nedeni 36 öğrencinin Açık Lise Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan öğrencinin olmasıdır.

 

 • İlk yardım uygulamaları konusunda hedef gruba ve nihai faydalanıcılara yönelik olarak, toplamda 100 kişiye Ergenlik Psikolojisi ve Sağlıkta İlkyardım Uygulamaları konusunda eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Planlanan bu sayı yaptığımız çalışmalar sonucunda artırılarak 135 kişiye eğitim verilmiştir.

 

 Bu projenin genel hedefi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına (İKG OP) uygun   olarak, Türkiye’nin “Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere, her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması” öncelikle kız çocuklarının eğitim seviyesinin arttırılması sağlanmıştır. Böylece, başta kız çocukları olmak üzere, tüm eğitim seviyelerinde eğitim kalitesinin artırılması, kayıt oranlarının artırılmasına ve eğitimde  bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunulmuştur.

 

 • Yaptığımız çalışmalar sonucunda 344 aile ve 449 öğrenciye ulaşılarak eğitimin önemi vurgulanmıştır.
 • 2010-2011 İlköğretim  8. Sınıftan mezun olan 722 öğrenciden594 öğrenci örgün eğitime kayıt yaptırdı. Bunlardan 108 öğrenci ve ailesi Projemiz tarafından ikna edilerek örgün eğitime kayıt yaptırdı. Ayrıca yapılan takip sonucu 64 öğrenci ve ailesi ikna edilerek Açık Liseye kaydettirildi. Çeşitli nedenlerden dolayı 28 kız 36 erkek öğrenci bir üst eğitime kayıt yaptırmadı.
 • 2009-2010 İlköğretim 8. Sınıftan  mezun olan 712 öğrenciden 160 kişi herhangi bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmamıştır. Bunların 99’u kız 61’i erkek öğrencidir. Böyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman Projemizin başarısı ortaya çıkmaktadır.
 • Proje kapsamında düzenlenen kurslarda 135 öğrenciye ergenlik psikolojisi ve sağlıkta ilkyardım uygulamaları kursu , 56 öğrenciye bilgisayar kursu, 36 öğrenciye deneyim stajları, 117 öğrenciye kişilik gelişim seminerleri ve 111 öğrenciyede açık lise bilgilendirme semineri verilerek öğrencilerin daha donanımlı olması sağlandı.
 • Verilen danışmanlık sonucu 118 öğrenci Açık Liseye kayıt yaptırdı. Ayrıca açık liseye kayıt yaptırıp devam etmeyecek durumdaki 147 öğrencinin kayıt yenilemeleri sağlanmıştır.

 

  Rehber öğretmenlerimizin sağladıkları kolaylıklarla kız erkek ayırımı yapmadan ihtiyaç görülen tüm öğrenci ve velilerine danışmanlık hizmeti verilmiştir.

  2011-2012 Eğitim Öğretim döneminde ilk kez okullaşamayan kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından az çıkmıştır.

  Proje başta ilçe kaymakamlığı olmak üzere  kurumlar ve yöre insanı  tarafından sahiplenilmiştir.

 Deneyim stajları hariç tüm faaliyetlerde tespit edilen sayı aşılmıştır.

 

 

Projede imza yetkisi olan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Katip ER’in rotasyon işleminin geri alınması ve  Müdür Yardımcısı İbrahim AYALOĞLU’nun görev yeri değişikliği ile projede yetkili imza sorununun ortaya çıkması

Projede çalışan iki personelin değişmesi nedeniyle yapılacak işlerin uzamasına neden oldu.

Hedef kitleye ulaşmada köylerin uzak olması nedeniyle işlerimizin yavaşlaması

 

2.3 Projenin, nihai faydalanıcılar, hedef gruplar ve hedef bölge(ler) üzerindeki sonuçları nelerdir?

 

Projede özel sorun  kız çocuklarının  okullaştırılmasıydı. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu İlçe milli eğitimin yardımlarıyla verilere ulaşmamız sağlandı Rehber öğretmenlerimiz eşliğinde kız çocuklarına eğitimin önemi vurgulanan danışmanlık verildi.  Ayrıca kız çocuklarımızın istihdam olanağı sağlayabilmeleri için  Ofis programları ve temel bilgisayar kullanımını öğrenmeleri için 56 öğrenci bilgisayar kursu verildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda Of havzasındaki kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olmasının nedeni ailelerin tutumu olduğu tespit edilmiştir.  Bu bağlamda öncelikli olarak ailelere eğitimin öneminin vurgulandığı seminerler ve bireysel danışmanlıklar verilmiştir.

İlçe milli eğitimim öncülüğünde Of havzasındaki 2010-2011 İlköğretim  8. Sınıftan mezun olan 722 öğrenciden okulu bırekma eğlimi olan ve bir üst eğitime devam etmeyecek öğrenciler tespit edildi. Rehber öğretmenler tarafından 172 öğrenci ve ailesine danışmanlık verilerek sorunların çözümü hedeflenmiştir. Bunlardan 108’i örgün eğitime, 64’ü Açık Liseye kayıt yaptırıldı.

Bölgede herhangi bir nedenlerden dolayı eğitim hayatına sonlandıran kız çocuklarımız belirlenerek eğitime devam etmelerini sağlamak için Rehber öğretmenlerimiz tarafından danışmanlık verilmiştir. Bunlardan 118’i Açık Liseye kayıt yaptırdı. Ancak danışmanlık sonucu 33 kişi bazı özel nedenlerden dolayı kayıt yaptırmadı.Ayrıca Açık Liseye kayıt yaptırmış daha sonra kaydını yenilemeyen (silik durumda olan) öğrenciler tespit edilerek Rehber öğretmenler tarafından danışmanlık verilerek  kayıt yenilemeleri sağlanmıştır. Projemiz kapsamında bu öğrencilere Açık Lise bilgilendirme semineri (kayıt ,kayıt yenileme,ders seçimi,mezun olma şartları,şifre değiştirme kullanıcı işlemleri…)verilerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

 

Rehber öğretmenlerimiz eşliğinde kız çocuklarına eğitimin öneminin vurgulandığı  danışmanlık hizmeti verildi.  Ayrıca kız çocuklarımızın istihdam olanağı sağlayabilmeleri için  Ofis programları ve temel bilgisayar kullanımı öğrenmeleri için 56 kız öğrenciye bilgisayar kursu verildi. Ergenlik Psikolojisi ve Sağlıkta  İlkyardım Uygulamaları hakkında 135 kişiye eğitim verildi.  Açık Lise Çocuk Gelişimi okuyan 36 öğrenciye deneyim stajı yaptırılmıştır.

Kişilik Gelişim seminerleri (stres ve motivasyon yönetimi,benlik psikolojisi,iletişim yönetimi,etkili liderlik,ergenlik psikolojisi, zaman yönetimi)  verilmiştir. Toplam 117 kişi bu seminerlerden faydalanmıştır. Bu seminerlere katılım sağlayanların çoğunluğu  Açık Lise öğrencilerindendir. Bu çalışmayla kız çocuklarımızın kendilerini tanıma ve kendilerini ifade etme şansları olmuştur.

 

Projede öncelikli olarak hedef  kitle ailelerinin eğitime bakış açısını olumlu olarak değiştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla  Rehber öğretmenlerimiz öncülüğünde ailelere bireysel ya da seminer şeklinde danışmanlık hizmeti verilerek eğitimin önemi vurgulanmıştır. Bu hizmetten 375 aile faydalanmıştır.

Projede öncelikli olarak kız çocuklarının okullaştırılmasıydı. Bu amaçla kız çocuklarına Rehber öğretmenlerimiz tarafından  danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Kız çocuklarının okullaşması ile ilgili sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin ,toplumda söz sahibi olanların ve medyanın bilinçlendirilerek konu ile ilgili farkındalık  sağlanmıştır.

2.4 Proje boyunca hangi yayın maddeleri hazırlanmıştır? Lütfen hangi formatta olursa olsun proje boyunca ‘hedef gruplara yönelik olarak’ hazırlanan bütün yayın maddelerini (Kitap/CD/DVD/Ders Notu/Bülten/Broşür/Sertifika/Davetiye gibi),  kopya sayıları ile nasıl dağıtıldığını (Eğitim/Kurs/Etkinlik sırasında elden / Kurye veya Posta ile / Kalabalık noktalara bırakarak / Yayınlayarak) belirterek listeleyiniz. Ara teknik rapor ile gönderilmeyen her yayın maddesinin bir kopyasını destekleyici öğeler olarak ekleyiniz.

 

ÜRÜN ADI

KOPYA ADEDİ

DAĞITIM KANALI

İnternet Sitesi

1

Yayınlayarak

Proje Tanıtım Afişi

500

Kalabalık noktalara asarak, toplantı ve seminerlerde sergilenerek

Açıköğretim Lisesi Kitapcığı

1.500

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Okullara dağıtıldı.

Proje Ofis Tabelaları

2

Ofis çevresine

AB ve Türkiye Bayrakları

4

Danışmanlıklarda, Toplantılarda, Seminerlerde

Proje Tanıtım Banner Afişi

2

Danışmanlıklarda, Toplantılarda, Seminerlerde

Kiralık Araba için Araç Dış Baskısı

2

Danışmanlık verilen her yer ve aracın kullanıldığı tüm faaliyet alanları

Proje Cepli Tanıtım Dosyası

1000

Seminerlere katılanlar. Eğitim faaliyetlerine katılanlara, danışmanlık hizmeti verilenlere, okullara , kurumlara ,velilere ve açık liseye kayıt yaptıranlara , ayrıca Kur’an Kurslarına

Proje Tanıtım Karton Notluk

10000

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Okullara dağıtıldı.

Sürekli Eğitim Merkezi Tanıtım Broşürü

2500

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Okullara dağıtıldı.

Katılımcı Sertifikaları

200

Of Aydıner Kültür Merkezinde yapılan sertifika töreniyle dağıtıldı

Anne Ve Babalar İçin Rehber Broşür

1500

 

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Danışmanlık verilirken ve Okullara dağıtıldı.

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Kitapcığı

250

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Okullara dağıtıldı.

Proje Sonuç Raporu

150

Elden

5mm Fotoblok üzeri fotoğraf baskı uygulaması (60x110cm)

8 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı afiş (A4)

118 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı branda(250x80cm)

1 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı branda(215x100cm)

1 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı sertifika (A4)

130 adet

Kişilik Gelişimi seminerine katılan öğrencilere okullara, Kur’an Kurslarına gidilerek dağıtıldı

Dijital baskılı davetiye (A5)

100 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı davetiye ve zarfı

10 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

5mm Fotoblok üzeri fotoğraf baskı uygulaması (70cmx100)

1 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

5mm Fotoblok üzeri fotoğraf baskı uygulaması (60x70cm)

10 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Proje Performans Tablosu 1 Adet (50x70)

 

 

1 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

 

 

 

2.5 Proje süresince 10.000 Avro’nun üzerinde hangi mal veya hizmet alımı sözleşmeleri yapılmıştır? İhalelerde kullanılan belgelerin kopyaları da rapora eklenmelidir.

SÖZLEŞME/İHALE ADI

TÜRÜ

MİKTARI (€)

YÜKLENİCİ

Matbaa ve Tanıtım İşleri İhalesi

Mal

   14.000,00€

Hacıkerimoğlu Matbaacılık

(Yusuf KÜÇÜKOSMAN)

2.6 Projenin sürdürülebilirliğini temin eden hususlar nelerdir? Takip niteliğinde herhangi bir faaliyet öngörülüyor mu?

ü  Eğitimin sürekliliğini sağlamak için orta öğretimden sonra üniversiteye devamiyetin sağlanması için farkındalık oluşturulmalıdır. 

ü  Ailelere verilen danışmalıklar sonucu diğer aile bireylerininde bundan olumlu şekilde etkilenmesi

ü  Hedef kitlede eğitimle ilgili farkındalık oluşması

ü  Takip edileceği öngörülüyor.

ü  AB desteği olmadan başarılı olacağı düşünülmüyor. Ortaklara belli bir oranda finans sağlanması takdirde proje faaliyetlerini sürdürülebilir.

 

 2.7 Projenin insan hakları[1], cinsiyet eşitliği[2], demokrasi, iyi yönetişim, çocuk hakları, yerli halklar, çevresel sürdürülebilirlik[3] ve HIV/AIDS(eğer hedef ülke/bölgede güçlü bir yaygınlık varsa) ile mücadele gibi yatay konuları nasıl desteklediğini açıklayınız[4].

Proje ekibinde 7 bayan, proje sahibi  Halk Eğitimi Merkezinde 20 bayan çalışmaktadır.  Projemizde dezavantajlı durumda olan bayanlar verdiğimiz eğitimlerden daha fazla yararlanmıştır. Toplam 344 kişiye eğitim verildi bunlardan 321 bayan 23 erkek katılımcından oluşmaktadır. 

Projemiz kız çocuklarının okullaşmasını kapsadığı için  pozitif  ayrımcılık yapılmaktadır.  Nedenini açıklayacak olursak bölgede kız çocuklarının orta öğretime devamiyeti bazı nedenlerden dolayı engellenmektedir . Projemiz kapsamında kız çocukları ve  kadınlar ağırlıklı olmak üzere erkek öğrencilerede hizmet verilmiştir. Projemiz dezavantajlı grupları  eğitim alanında desteklemiştir.  Of  havzasında eğitim alanında kadın erkek eşitsizliği olduğu için Projemiz bu eşitsizliği gidermek için kadınlara öncülük vermiştir.  Eğitim faaliyetlerinde pozitif ayrımcılık yapılmıştır ancak okullaştırmada  herhangi bir ayırım yapılmamıştır.

2.8 Faaliyetler kimin tarafından ve nasıl izlendi ve değerlendirildi? Lütfen, nihai yararlanıcılardan sağlananlar dâhil olmak üzere geri bildirimlerin sonuçlarını özetleyiniz.

16.03.2011’de  Merkezi Finans ve İhale Birimi adına izlemeye gelen Bilal EKMEKÇİ  ile birlikte proje izlenimi yapıldı.

11 Nisan 2011 Pazartesi Bölge izleme ekibi tarafından denetleme yapıldı.

Proje ile ilgili tutulması gerekli defterler zamanında doldurulursa
raporların hazırlanmasında kolaylık sağlar.

27 Haziran 2011 Pazartesi Bölge izleme ekibi tarafından denetleme yapıldı.

1) Proje Genel Yönetimi

 

Proje yönetimi genel olarak uygundur.

 

2) Teknik Dokümantasyon

 

Değişiklik talepleri MIS'e yüklenmelidir.

 

3) Proje İlerlemesi

 

Basın duyuruları MIS’teki şablona uygun değildir, uygun formata göre güncellenmelidir.

 

4) Satın Alma Faaliyetleri

 

Eş finansmandaki eksiklik tamamlanmalıdır.

 

5) İhaleler

 

İhaleler uygundur.

 

6) Satın Alınan Ekipmanlar

 

Seri numaralarının satın alma belgelerindeki uyumu bir dosyada belirtilmelidir.

 

7) Mali Dokümantasyon

 

Personel maaş hesap defteri tamamlanmalıdır.

 

Sonuçlar

 

Değişiklik talepleri MIS'e yüklenmelidir, Basın duyuruları MIS’teki şablona uygun değildir, uygun formata göre güncellenmelidir.Seri numaralarının satın alma belgelerindeki uyumu bir dosyada belirtilmelidir.Personel maaş hesap defteri tamamlanmalıdır.

17 Kasım 2011 Perşembe Bölge izleme ekibi tarafından denetleme yapıldı.

1) Proje Genel Yönetimi

 

Değişiklikler ilgili makamlara sunulmuştur.

 

2) Teknik Dokümantasyon

 

Kısa dönemli uzmanların sunum ve raporları arşivlenmiştir.

 

3) Proje İlerlemesi

 

Of Kaymakamlığının Ve Sürekli Eğitim Merkezi Proje Ekipleriyle Ortaklaşa Yaptığı Çalışmalar Sonucu 719 Öğrenciyi Liseli Yaptı(Show Haber)

 

4) Satın Alma Faaliyetleri

Proje harcamaları ile faaliyetler uyumlu ortaklar arsında iyi bir iletişim var. 25 aile kaymakamla birlikte evlerinde ziyaret edilmiş ihtiyaçları karşılanmış ve liseye kayıtları yaptırılmıştır.

5) İhaleler

İhaleler kuralına uygun yapılmıştır. Sonuçlardan sözleşme imzalandıktan sonra tüm teklif sahipleri haberdar edilmiş

6) Satın Alınan Ekipmanlar

Ekipmanlar Of Halk Eğitim Merkezine Tutanakla Devretilecektir Satın Alınan Bilgisayar Faturaları Seri Numarası Yazdırılması Önerilmiş

7) Mali Dokümantasyon

Eksik defterler tamamlanması tavsiye edilmiş.

Sonuçlar

Projenin sürdürülebilirliği kaymakamlık ve of halk eğitim merkezi ortak çalışmaları tavsiye edilmiş.

2.9 Kuruluşunuz/Ortağınız bu projeden neler öğrendi? Bu bilgilerden nasıl yararlanıldı ve bu bilgiler nasıl yayıldı?

Projemiz kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılmasında yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini öğrendiler ve farkındalık kazandılar.

 

3. ORTAKLAR ve DİĞER İŞBİRLİKLERİ

3.1 Bu projedeki resmi ortaklar arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? (yani ortaklık anlaşması imzaladığınız ortaklarla) Lütfen her ortak kuruluş için belirtiniz.

ü  Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrenci ve ailelerine eğitimin önemini vurgulayan danışmanlık hizmeti verirken maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamayan öğrencileri Of Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfına yönlendirerek ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır.

 

ü    Of Mesleki Eğitim Merkezi;  meslek sahibi olmak için bu merkeze giden çocukların Açık Liseden eğitim hayatlarının devamı sağlanmıştır.

 

 

ü    Of Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı; Projemizi sahiplenerek ailelere ulaşmamızda köy muhtarlarıyla iletişime geçmemizi sağlamıştır. Böylece hedef kitleye ulaşmamız kolaylaşmıştır.

 

Proje ortakları arasında sürekli bir koordinasyon sağlanarak hedef kitleye daha hızlı ulaşılarak hizmet verilmiştir.

 

3.2 Ortaklık devam edecek mi? Edecekse nasıl? Etmeyecekse neden?

Ortaklık devam edecektir. Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri bilinçlendirmeye devam edecek. Of Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı öğrenci ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Of Mesleki Eğitim Merkezide hedef kitleye ulaşmada yardımcı olacaktır.

 

 

3.3 Kuruluşunuz ve devlet kurumları arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu ilişki projeyi nasıl etkiledi?

Of  Kaymakamlığımız Projemizin yürütülme aşamasında bize her türlü desteği sağlayarak okullaştırma çalışmalarında sorun yaşayabileceğimiz aile ziyaretlerinde bizzat eşlik etmiştir.

Of  Belediyesi proje kapsamında yapılan bütün faaliyetlerin halka duyurulmasında, sertifika tören yerinin ayarlanmasında ve seminer salonunun tarafımıza tahsis edilmesinde yardımcı olmuştur.

Projemiz kız çocuklarının okullaştırılması olduğu için kurun olarak İlçe Milli Eğitimle hedef kitleye ulaşmada sürekli ilişki içinde bulunulmuştur. Resmi yazışmalarda ve verilere ulaşmada kolaylık sağlamıştır.

Yerel basın kuruluşları proje çalışmalarını takip ederek proje haberlerinin yapılmasını sağlamıştır.

3.4 Proje uygulama sürecine katılan diğer kurumlarla ilişkileriniz nelerdir?

 • İştirakçi(ler) ile (eğer varsa)

Of havzasındaki İlköğretim ve Ortaöğretimdeki okullar ile  Kur’an kursları hedef kitleye ulaşmamızda katkı sağlamışlardır.

 • Alt Yüklenici olan firma(lar) ile (eğer varsa)

         YOK

 • Nihai Faydalanıcılar ve Hedef Gruplar

   Nihai Faydalanıcılar

 

1. Rehberlik, Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine katılanların aileleri ve yakınları yaklaşık 2.500 kişi

2. Farkındalık faaliyetlerinden etkilenenlerin çevresinde bulunan 4.500 kişi

3. Yörede eğitim gören 6.500 kız öğrenci

 

          Hedef Gruplar

 

1. İlköğretimde, ortaöğretimde ve mesleki eğitimde bulunan çocukların okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik 250 öğrenci ve ailesi

 

2.  Okulu bırakmış ya da bırakma riski taşıyan 150 öğrenci ve ailesi

 

3. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki anne ve babaların bilincinin artırılmasına yönelik 100 aile,

 

4.  MS ofis programları öğretilen 50 kişi,

 

5.  Çocuk gelişimi Bölümü mezunu 50 kişiye staj eğitimi

 

6.  Ergenlik psikolojisi ve sağlıkta İlkyardım uygulamaları konusunda verilecek 100 kişi,

 

 • Katılan diğer üçüncü kişiler

Esnaf , köy muhtarları, belediye başkanı, belediye çalışanları,sivil toplum örgütleri, parti temsilcileri, dernekler, kur’an kursları,of halkıdolaylı olarak projemizden faydalanmışlardır.

 

3.5 Diğer projelerle geliştirdiğiniz bağları ana çizgileriyle nelerdir?

                                    YOK

3.6 Eğer kuruluşunuz daha önce de aynı hedef grubu güçlendirmek amacıyla AB hibesi aldıysa, son proje eski projenin ilerlemesinde veya tamamlanmasında ne kadar katkı sağlayabildi? (Önceki bütün ilgili AB hibelerini listeleyiniz.)

                                   YOK

3.7 MFİB, Merkezi Hibe İzleme Ekibi (MHİE) ve Bölgesel Hibe İzleme ve Teknik Yardım Ekibi (BHİTYE) ile olan işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Projemizi ziyaret ederek eksiklerimizi tamamlama konusunda yardımcı oldular.

Projemize yaptıkları tavsiyeler projenin yürütülmesini kolaylaştırmıştır.

4. GÖRÜNÜRLÜK

Projede sağlanan AB katkısının görünürlüğü nasıl temin ediliyor? Lütfen hangi formatta olursa olsun proje boyunca ‘kamuoyuna yönelik’ hazırlanan bütün yayın maddelerini (Afiş/pankart/broşür/web sitesi/tanıtım filmi gibi),  kopya sayıları ile nasıl dağıtıldığını (Konferans/Etkinlik sırasında elden / Kurye veya Posta ile / Kalabalık noktalara bırakarak / Yayınlayarak) belirterek listeleyiniz. Ara teknik rapor ile gönderilmeyen her yayın maddesinin bir kopyasını destekleyici öğeler olarak ekleyiniz.

 

ÜRÜN ADI

KOPYA ADEDİ

DAĞITIM KANALI

İnternet Sitesi

1

Yayınlayarak

Proje Tanıtım Afişi

500

Kalabalık noktalara asarak, toplantı ve seminerlerde sergilenerek

Açıköğretim Lisesi Kitapcığı

1.500

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Okullara dağıtıldı.

Proje Ofis Tabelaları

2

Ofis çevresine

AB ve Türkiye Bayrakları

4

Danışmanlıklarda, Toplantılarda, Seminerlerde

Proje Tanıtım Banner Afişi

2

Danışmanlıklarda, Toplantılarda, Seminerlerde

Kiralık Araba için Araç Dış Baskısı

2

Danışmanlık verilen her yer ve aracın kullanıldığı tüm faaliyet alanları

Proje Cepli Tanıtım Dosyası

1000

Seminerlere katılanlar. Eğitim faaliyetlerine katılanlara, danışmanlık hizmeti verilenlere, okullara , kurumlara ,velilere ve açık liseye kayıt yaptıranlara , ayrıca Kur’an Kurslarına

Proje Tanıtım Karton Notluk

10000

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Okullara dağıtıldı.

Sürekli Eğitim Merkezi Tanıtım Broşürü

2500

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Okullara dağıtıldı.

Katılımcı Sertifikaları

200

Of Aydıner Kültür Merkezinde yapılan sertifika töreniyle dağıtıldı

Anne Ve Babalar İçin Rehber Broşür

1500

 

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Danışmanlık verilirken ve Okullara dağıtıldı.

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Kitapcığı

250

Konferans/Etkinlik ve Kurs sırasında Elden, Okullara dağıtıldı.

Proje Sonuç Raporu

150

Elden

5mm Fotoblok üzeri fotoğraf baskı uygulaması (60x110cm)

8 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı afiş (A4)

118 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı branda(250x80cm)

1 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı branda(215x100cm)

1 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı sertifika (A4)

130 adet

Kişilik Gelişimi seminerine katılan öğrencilere okullara, Kur’an Kurslarına gidilerek dağıtıldı

Dijital baskılı davetiye (A5)

100 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Dijital baskılı davetiye ve zarfı

10 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

5mm Fotoblok üzeri fotoğraf baskı uygulaması (70cmx100)

1 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

5mm Fotoblok üzeri fotoğraf baskı uygulaması (60x70cm)

10 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

Proje Performans Tablosu 1 Adet (50x70)

 

 

1 adet

Of sürekli eğitim ve danışmanlık merkezi kapanış töreni için

 

Avrupa Birliği projenin sonuçlarını yayınlamak isteyebilir. Avrupa Yardım İşbirliği Ofisi sitesinde yayımlanmasına herhangi bir itirazınız var mı? Eğer varsa, lütfen itirazlarınızı burada belirtiniz.

Öğrencilerle ilgili özel bilgilerin yayımlanmasını uygun görmüyoruz.