OF HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

CUMHURİYET MAH NO:2 OF/TRABZON TEL:0462-771-51-62

Hakkımızda

VİZYON
İlgi, istek ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gereken bilgi ve becerilerle donatılmış, her ortamda bilim ve teknolojiyi izleyebilen bireyleri topluma kazandıran, yeni hedeflerin belirlenmesinde çağdaş, önder ve paylaşımcı bir merkez olmak.

MİSYON
Türk Milli Eğitimin genel amaçları ve temek ilkeleri doğrultusunda “ Önce İnsan ” düşüncesini benimseyerek, bireylerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yeteneklerine göre bilgi ve beceri eksikliklerini tamamlayarak, ulusal ve evrensel kültür değerlerinin yaşatılıp, yaygınlaştırılması ve genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

BAŞARILAR
Müdürlüğümüz Türk Milli Eğitim Sistemi içinde; Yaygın Eğitim Kurumları yönetmeliğinin 8. maddesinde sıralanmış olan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için; Okuma-Yazma eğitim eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak, Yetişkinlere yönelik sürekli eğitim ilkesiyle yabacı dil ve benzeri etkinlikleri içeren, programlar düzenlemek, Geleneksel kültür değerlerinin yaşatılması ve bu kapsamda sosyal-kültürel etkinlerin gerçekleştirilmesi, güzel sanatlar , çağdaş bilime uyum, yurttaşlık eğitimi ve benzeri konuları içeren öğretim programlarının amaçlarına uygun yürütülmesi. Meslek-Beceriye dayalı kurslarda etkin bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlanması. Kooperatifçilik ve toplum kalkınmasının çevre sorunları ile doğa korunması ve benzeri konuları içeren toplumsal kalkınma programlarının uygulanması, Turizm, Sivil Savunma , halk sağlığı hizmet içi eğitim ile iş – kredi – Pazar bulma gibi konuları içeren diğer programlar kurs, seminer , konferans açık oturum, panel sempozyum, gösteri ve benzer faaliyetlerin yürütülmesi, Yerel ve Ulusal bayramlar ile belirli gün ve haftalar, çevreye özgü olumlu gelenekler ile kültür değerleri tanıtılıp, yaşatılması ve korunması yönünde gerekli etkinliklerin gerçekleştirilmesi, İhtiyaç ve gereksinimlere göre geziler, yarışmalar ve sergiler düzenlemek, Genel eğitim veren okullar, özel dershaneler; tarım,sanayi ve hizmet kesimleri, gönüllü kuruluşlar arasında eş güdüm ve iş birliği sağlamak, bu anlamda çevre etkinliklerine olanaklar ölçüsünde katılabilmek.

Of Halk Eğitimi Merkezi of ilçe ve köylerinde hizmet vermekte olup, 1739 sayılı milli eğitimin temel kanununun 18. Maddesine göre 1970 Yılında Of Halk Kütüphanesinin 3. Katında eğitim öğretime başlamıştır. 2 odalıbir yer olan bu katta yönetim işleri yürütülmekte olup, eğitim hizmetleri ilçenin değişik semtlerinde kiralanan yerlerde yürütülmüştür. 2003 yılında belediye sarayının 4. Katında münhal bulunan 400 metre karelik yere taşınarak hem yönetim işleri hem kurs faaliyetleri burada yürütülmeye çalışılmıştır.

 
TARİHÇE

Of Halk Eğitimi Merkezi of ilçe ve köylerinde hizmet vermekte olup, 1739 sayılı milli eğitimin temel kanununun 18. Maddesine göre 1970 Yılında Of Halk Kütüphanesinin 3. Katında eğitim öğretime başlamıştır. 2 odalıbir yer olan bu katta yönetim işleri yürütülmekte olup, eğitim hizmetleri ilçenin değişik semtlerinde kiralanan yerlerde yürütülmüştür. 2003 yılında belediye sarayının 4. Katında münhal bulunan 400 metre karelik yere taşınarak hem yönetim işleri hem kurs faaliyetleri burada yürütülmeye çalışılmıştır.

2010 yılında Of Halk Eğitimi Merkezine tahsis edilen bir katı Rehberlik Araştırma Merkezi olmak üzere 4 katlı yeni hizmet binası ile Of ilçe merkez ,7 belde ve 52 köye hizmet vermekteyiz. Hizmet binasıolarak kullanılan bu yerde okuma yazma kursları, mesleki-teknik kurslar, sosyal-kültürel kurslar, Kaymakamlık ve İşkur kapsamında açılan kurslarla hizmet vermekteyiz.